Disclaimer

Lichieng.nl is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolkomenheden op haar website. Prijzen en andere gegeven worden met regelmaat vernieuwd. Typ-fouten en andere fouten onder voorbehoud

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Voor vragen en klachten verwijzen we je naar het contactformulier van de deze website. Lichieng.nl gaat zorgvuldig om met de aan haar toevertrouwde informatie. Persoonlijke informatie, zoals adres- en telefoonnummer zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld.