Bij het bezoeken en het gebruik maken van onze website ga je akkoord met de algemene voorwaarden van deze website. Wij kunnen de privacy policy eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze privacy policy regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Wij verkopen uw gegevens niet
We doen er alles aan om de privacy van alle bezoekers van deze website te beschermen. Wij verbinden ons er toe om de verzamelde data in geen enkel geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciƫle doeleinden. Wij houden ons aan de regels volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB).

Ben je jonger dan 16 jaar?
Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan ons verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacy policy heeft gelezen.

Behandeling persoonsgegevens
We kunnen uw informatie gebruiken en analyseren voor administratieve redenen, ondersteuning van de diensten en het verbeteren en verder ontwikkelen van onze diensten. Verder kunnen je gegevens ook gebruikt worden om contact met je op te nemen, alleen door ons. Met uitzondering van verzoeken van de rijksoverheid.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op je computer. Lichieng.nl gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen op onze website geen cookies ontvangt.

Inzage en correctie persoonsgegevens
Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heb je recht om alle gegevens die wij over jou hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Je kan hiervoor het contactformulier voor gebruiken.